با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید

اطلاعیه فروشگاه

آدرس سایت: www.simulinkpaper.ir www.easypaper.ir تلگرام: 09210225047 کانال تلگرام : simulinkpaper@

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
طراحی کنترل کننده PID فازی تطبیقی (کد 243) 80,000 تومان
کنترل بهینه چند هدفه توسط الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات بهبودیافته با رفتار کوانتومی (کد 242) 80,000 تومان
کنترل توان مبتنی بر سیستم ذخیره‌سازی انرژی برای مزرعه انرژی بادی متصل به شبکه (کد 171) 80,000 تومان
کنترل یک منبع تولید پراکنده با کوپل الکترونیکی پس از وقوع جزیره ای شدن (کد 88) 80,000 تومان
جبران نیروی راکتیو به صورت دینامیک برای استفاده از قدرت باد در یک شبکه‌ی توزیع ضعیف (کد 86) 80,000 تومان
کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساسیت و الگوریتم PSO (کد 87) 80,000 تومان
بهینه سازی پخش بار توان راکتیو سیستم های HVDC (کد 85) 80,000 تومان
چارچوب تصادفی برای بازار توان راکتیو (کد 84) 80,000 تومان
میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (کد 63) 80,000 تومان
مکانیسم پیشنهادی برای عملکرد تثبیت کننده های (کد 62) 80,000 تومان
مدلسازی دینامیک میکرو شبکه برای عملیات در مد اتصال به شبکه و نیز عملیات در مد جزیره ای سازی ارادی (کد 60) 80,000 تومان
مدل گذرای ماشین القایی با خطای دور در سیم پیچی استاتور (کد 59) 80,000 تومان
کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان (کد 58) 80,000 تومان
کنترل فرکانس بار در یک سیستم قدرت تک مقطعی توسط شبکه عصبی مصنوعی (کد 57) 80,000 تومان
کنترل کننده با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده ای گسترده (کد 56) 80,000 تومان
مطالعه ی مقایسه ای موتور dc بدون جاروبک تغذیه شده با مبدل های معمولی و مبدل ماتریسی (کد 126) 80,000 تومان
کنترل سرعت بدون سنسور برپایه DSP یک موتور سنکرون آهنربا دائم با استفاده از رویت گر جریان مد لغزشی (کد 125) 80,000 تومان
کنترل جریان dq مبدل های منبع ولتاژ براساس PI چند متغیره با قابلیت جداسازی (دکوپله کردن) محورهای اصلی (کد 124) 80,000 تومان
تجزیه و تحلیل مدل سازی ماشین سنکرون برای شبیه سازی و کاربردهای صنعتی (کد 122) 80,000 تومان
پیاده سازی سیمولینک کنترل بردار غیر مستقیم از مدل ماشین القایی (کد 121) 80,000 تومان
شبيه سازي ژنراتور سنکرون (کد 120) 80,000 تومان
طرح کنترلی با انرژی بهینه برای DVR بدون ترانسفورماتور (کد 55) 80,000 تومان
رگولاتورهای جریان مبتنی بر هیسترزیس تقویت شده در کنترل برداری توربین های بادی DFIG (کد 54) 80,000 تومان
تحلیل پایداری ولتاژ با جبران کننده های استایتیکی وار برای خطاهای مختلف (کد 53) 80,000 تومان
تبدیل و مدیریت انرژی (کد 52) 80,000 تومان
برآورد حالت دینامیکی در سیستم های قدرت مدل سازی و چالش ها (کد 51) 80,000 تومان
PSO الگوریتم مبتنی بر تنظیم بهینه PSS برای بهبود میرایی سیستم های قدرت (کد 50) 80,000 تومان
الگوریتم اصلاح شده تخمین فازور دینامیکی برای سیگنالهای گذرای ژنراتورهای توزیع (کد 49) 80,000 تومان
مکان یابی خطی امپدانس بالا (کد 145) 80,000 تومان
ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع (کد 144) 80,000 تومان
مدل سازی و تجزیه و تحلیل عملکرد میکرو توربین (کد 143) 80,000 تومان
مدل سازی بار خودرو الکتریکی چند مرحله ای متغیر با زمان برای ضبط دقیق رفتار وسیله نقلیه الکتریکی (کد 142) 80,000 تومان
زمان بندی فیدر توزیع با توجه به مشخصات بار متغیر و هزینه قطع (کد 140) 80,000 تومان
روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع (کد 139) 80,000 تومان
روش آشکار سازی جزیره سازی بر اساس یک رویکرد جدید با زاویه فاز ولتاژ (کد 138) 80,000 تومان
بهبود خدمات برق توزیع با استفاده از DVR (کد 137) 80,000 تومان
بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی (کد 136) 80,000 تومان
برآورد و به حداقل رساندن هارمونیک (کد 135) 80,000 تومان
حفاظت خطای زمین زمان-معین جهت دار مبتنی بر قطبش مجازی و اجزای COTS (کد 182) 80,000 تومان
یک تکنیک طبقه بندی برای هماهنگی بازبست فیوز (کد 168) 80,000 تومان
مدلسازی و شبیه سازی رله نیروی معکوس برای محافظ ژنراتور (کد 167) 80,000 تومان
کنترل و حفظت میکرو گرید (کد 166) 80,000 تومان
بررسی مکانیزم عملکرد محدود کننده جریان خط در سیستم قدرت (کد 164) 80,000 تومان
حفاظت دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (کد 163) 80,000 تومان
تاثیر جبران کننده سری (SC) بر رله های دیستانس (کد 159) 80,000 تومان
حفاظت تطبیقی جریان زیاد برای شبکه های توزیع MV شامل تولید پراکنده (کد 158) 80,000 تومان
محافظت میکرو شبکه بااستفاده از رله های دیجیتالی (کد 157) 80,000 تومان
روشي نوين براي حفاظت تطبيقي ديستانس خطوط انتقال متصل به مزارع بادي (کد 154) 80,000 تومان
ارزیابی عملکرد رله ROCOF روی شبکه های تولید پراکنده (کد 150) 80,000 تومان
بهبود کیفیت توان سیستم تبدیل انرژی بادی با فصل مشترک الکترونیکی توان (کد 170) 80,000 تومان
کنترل ارتعاش سیستم تعلیق اتوبوس با استفاده از کنترل کننده های PI و PID (کد 91) 80,000 تومان
کنترلر روند دیگ بخار با استفاده از کنترلر PID وکنترلر منطق فازی (کد 90) 80,000 تومان
کنترل ارتعاش سیستم تعلیق اتوبوس با استفاده از کنترل کننده های PI و PID (کد 89) 80,000 تومان
مدل های پیش بینی پایایی برای سیستم های توزیع برق با توجه به خرابی های اجزا و قطعی های برنامه ریزی شده (کد 174) 80,000 تومان
پیکر بندی مجدد سیستم های توزیع با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توان (کد 173) 80,000 تومان
ارزیابی قابلیت اطمینان / هزینه یک سیستم تحویل نیروی بادی (کد 172) 80,000 تومان
پایداری گذرا کویل های HTS (کد 68) 80,000 تومان
بررسی اضافه ولتاژها و جریان های ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال UHV (کد 67) 80,000 تومان
کنترل بدون سنسور (کد 186) 80,000 تومان
کنترل جریان dq مبدل های منبع ولتاژ براساس PI چند متغیره با قابلیت جداسازی (دکوپله کردن) محورهای اصلی (کد 185) 80,000 تومان
تشخیص عدم تقارن الکتریکی روتور توربین بادی ژنراتور (کد 184) 80,000 تومان
شبیه سازی یک موتور سنکرون آهنربای دائم با سیمولینک متلب (کد 183) 80,000 تومان
شبکه عصبی مصنوعی پایه کنترول کننده سرعت یک موتور القائی با استفاده از روش کنترول برداری (کد 181) 80,000 تومان
درایو موتور القایی (کد 180) 80,000 تومان
یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG در شبکه های هوشمند (کد 179) 80,000 تومان
عملکرد بهینه با استفاده از بارهای قابل کنترل برای توپولوژی شبکه های هوشمند با در نظر گرفتن خطای پیش بینی تابش (کد 178) 80,000 تومان
خانه های هوشمند با مدیریت انرژی بهینه با توجه به صرفه جویی انرژی و زندگی راحت (کد 177) 80,000 تومان
تعیین اندازه بهینه ذخیره انرژی در باتری برای مدیریت عملیات ریز شبکه با استفاده از یک الگوریتم جدید خفاشی بهبود یافته (کد 176) 80,000 تومان
استراتژی کنترل ولتاژ و کنترل فرکانس (کد 175) 80,000 تومان
كنترل كننده ي غير خطي ساده شده براي افزايش پايداري زودگذر سيستم هاي قدرت چند دستگاهي با استفاده از ابزار SSSC (کد 72) 80,000 تومان
الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده (کد 71) 80,000 تومان
پاسخ گذرای ماشین های سنکرون و آسنکرون به خطا (کد 69) 80,000 تومان
مشارکت واحد سود محور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق (IPPs) به کمک روش جدید (کد 119) 80,000 تومان
توزیع توان راکتیو برای بهبود پایداری ولتاژ بر اساس الگوریتم ژنتیک (کد 118) 80,000 تومان
توزیع پخش بار اقتصادی برای شبکه های هوشمند با قدرت تصادفی باد (کد 117) 80,000 تومان
پاسخ پخش بار بهینه ی سیستم قدرت یکپارچه باد با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی باکتری (کد 116) 80,000 تومان
پخش بار بهینه اقتصادی با حضور نیروگاه بادی تصادفی با الگوریتم زنبور عسل (کد 115) 80,000 تومان
برنامه ریزی انتقال با توجه به قابلیت اعتماد و عملکرد اقتصادی در محیط مقررات زدایی شده (کد 149) 80,000 تومان
برنامه ریزی چند منظوره توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن سناریوهای تولید متعدد (کد 148) 80,000 تومان
عملیت بهینه از سیستم های ذخیره سازی (کد 37) 80,000 تومان
راه حل مبتنی بر پاسخ به تقاضا برای مدیریت LMP در بازار برق (کد 36) 80,000 تومان
برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس (کد 35) 80,000 تومان
مدل DC- DC خازن متصل با بهره بالای ولتاژ و کاهش درجه بندی و تعداد اجزا (کد 113) 80,000 تومان
عملکرد اینورترمیکروگرید در حالت قطع و وصل شبکه (کد 112) 80,000 تومان
بررسی مبدل های ماتريسی سه فاز به سه فاز (کد 111) 80,000 تومان
توپولو‍ژي جديد مبدل باك سنكرون براي شارژر باتري (کد 110) 80,000 تومان
مبدل DC-DC دو ورودی با سوئیچینگ نرم به صورت ترکیبی با یک سلول بوست نیم پل و یک سلول تمام پل تغذیه ولتاژ (کد 109) 80,000 تومان
مبدل DC–DC پل کامل با سویچینگ ترکیبی با حداقل تنش ولتاژ در یکسوساز پل (کد 108) 80,000 تومان
مديريت انرژي و كنترل هماهنگ مبدل هاي تولید پراکنده در يك ریزشبکه (کد 107) 80,000 تومان
کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از اینورتر یازده سطحی (کد 106) 80,000 تومان
کنترل اینورترهای موازی برای رسیدن به اشتراک گذاری بار متناسب (کد 105) 80,000 تومان
فیلترینگ اکتیو هارمونیک، با استفاده از واحد های DG کنترل شده با جریان که به شبکه متصل هستند (کد 104) 80,000 تومان
فیلتر فعال مجازی (کد 103) 80,000 تومان
شبیه سازی یک مبدل منبع ولتاژ تک فاز باک بوست برای سیستم های تولید پراکنده (کد 102) 80,000 تومان
طراحی و شبیه سازی مبدل buck\\Boost برای بهینه سازی عملکرد آن (کد 101) 80,000 تومان
مبدل AC به AC تک فاز شبه Z سورس اصلاح شده (کد 100) 80,000 تومان
سیستم های مبتنی بر pv (کد 99) 80,000 تومان
شبیه سازی اینورتر مدل کنترل ولتاژ منبع ولتاژ (کد 98) 80,000 تومان
بوست قدرت بالا (کد 97) 80,000 تومان
یک معکوس‌کننده تک‌مرحله‌ای سه فازی مبتنی بر مبدل‌های کاک (چوک) برای کاربردهای PV (کد 96) 80,000 تومان
يك مبدل جديد باك-بوست ايزوله شده (کد 95) 80,000 تومان
تمدید محدوده ZVS فعال متصل CurrentFed برای سلول سوختی نرم افزار: تجزیه و تحلیل، طراحی و نتایج تجربی (کد 94) 80,000 تومان
کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ ماکزیمم توان اکتیو تولیدی (کد 93) 80,000 تومان
طراحی و شبیه سازی مبدل بوست Dc/Dc (کد 92) 80,000 تومان
توپولوژی جدید DSTATCOM براساس اینورتر سه سطحی NPC و ارزیابی (کد 147) 80,000 تومان
جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM در سیستم توزیع سه فاز سه سیمه تحت شرایط مختلف منبع ولتاژ و بار متصل شده مثلث (کد 146) 80,000 تومان
زمان واقعی پاسخ به تقاضا مرکزی برای تنظیم فرکانس اولیه در میکروگریدها (کد 48) 80,000 تومان
مدل سازی و کنترل توربین بادی DFIG (کد 47) 80,000 تومان
طرح کنترلی جدید MPPT برای سیستم توربین بادی با استفاده از جبرانگر عصبی (کد 46) 80,000 تومان
روشی جامع برای مدل کردن و شبیه سازی آرایه های فتوولتاییک (کد 45) 80,000 تومان
تولید سیستم ترکیبی باد دیزل (کد 44) 80,000 تومان
کنترل سیستم‌های تولید پیل سوختی توزیع‌شده PEM (کد 43) 80,000 تومان
ایستگاه ذخیره سازی انرژی باتری (BESS) مبتنی بر کنترل صاف فتوولتائیک (PV) و نوسانات تولید برق بادی (کد 42) 80,000 تومان
تعیین اندازه بهینه ذخیره انرژی در باتری برای مدیریت عملیات ریز شبکه با استفاده از یک الگوریتم جدید خفاشی بهبود یافته (کد 41) 80,000 تومان
شبیه سازی سیستم دیزل باد ایزوله با ذخیره انرژی باتری (کد 40) 80,000 تومان
طراحی کنترل کننده فازی با استفاده FPGA (کد 39) 80,000 تومان
مدلسازی دینامیکی و کنترل توربین بادی DFIG (کد 38) 80,000 تومان
همزمان سازی و اجماع یک سیستم چند عاملی به صورت خود تنظیم (کد 236) 80,000 تومان
خود تنظیمی عوامل در یک شبکه پیچیده (کد 235) 80,000 تومان
حداقل مربعات بر اساس الگوریتم تخمین پارامتر تکرار شونده برای مدل سازی (کد 234) 80,000 تومان
شناسایی تکراری گرادیانی و کمترین مربعات خطا برای سیستم های غیر خطی وینر (کد 233) 80,000 تومان
ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (کد 232) 80,000 تومان
بازسازی عیب براساس مشاهده‌گر مد لغزشی برای سنسورهای جریان PMSM (کد 228) 80,000 تومان
شناسایی و جداسازی عیب موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از مشاهده‌گر مد لغزشی مرتبه دوم (کد 227) 80,000 تومان
تنظیم و کنترل آرایش ربات کوادروتور با استفاده از روش تطبیقی مد لغزشی فازی (کد 226) 80,000 تومان
سنکرون سازی دو سیستم آشوبناک نامعین با پارامترهای نامشخص با استفاده از کنترلکننده‌ی مد لغزشی تطبیقی مقاوم (کد 225) 80,000 تومان
کنترل غیر خطی مبتنی بر ناظر سیستم قدرت (کد 214) 80,000 تومان
مقایسه عملکرد بین Svc و Statcom برای جبران توان راکتیو با استفاده از کنترلر منطق فازی (کد 224) 80,000 تومان
کنترل موتور دیزل (کد 223) 80,000 تومان
کنترل فازی در دو چرخ پاندول معکوس (کد 222) 80,000 تومان
کنترل سرعت موتور DC تحریک شده بطور مستقل با استفاده از کنترل کننده (کد 221) 80,000 تومان
کنترل سرعت موتور DC :پوششی میان کنترلر PID و کنترلر منطق فازی (کد 220) 80,000 تومان
کنترل بدون سنسور (کد 219) 80,000 تومان
کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ ( DVR ) (کد 218) 80,000 تومان
طبقه بندی سوالات به صورت خودکار در یک محیط یادگیری رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در سیستم های خبره فازی (کد 217) 80,000 تومان
طراحی یک کنترل MIMO هماهنگ برای یک نیروگاه با استفاده (کد 216) 80,000 تومان
مدلسازی و بهینه سازی به روش ترکیبی فازی - عصبی (کد 215) 80,000 تومان
کنترل واقعی یک سیستم دیگ بخار صنعتی؛ مقایسه ای بین دو نگرش: کنترل نحوه لغزش و تکنیک H (کد 213) 80,000 تومان
کنترل کننده PID چند متغیره (کد 212) 80,000 تومان
کنترل سیستم چند متغیره با روش نقطه یاب پسرو (کد 211) 80,000 تومان
کنترل تطبیقی پایدار MIMO (کد 210) 80,000 تومان
روش های طراحی یک چند متغیره برای کنترل ولتاژ (کد 209) 80,000 تومان
یک روش کنترل تطبیقی ساده برای ردیابی مسیر هدایت الکتریکی سیستم روبات های موبایل (کد 208) 80,000 تومان
مدل سازی و کنترل تطبیقی کوادکوپتر (کد 207) 80,000 تومان
کنترل تطبیقی غیر متمرکز مقاوم برای سیستم‎های غیر مینیمم فاز با تاخیر زمانی متغیر یا ناشناخته (کد 206) 80,000 تومان
کنترل تطبیقی فیدبک خروجی فازی (کد 205) 80,000 تومان
کنترل مبتنی بر پیش بینی مدل بدون افست (کد 204) 80,000 تومان
کنترل پیش بین مدل آشکار ساز از یک اینورتر PWM (کد 203) 80,000 تومان
کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل فازی اکسیژن محلول در فرآیند تصفیه‌ی آب به روش لجن فعال (کد 202) 80,000 تومان
تاثیر کنترل پیش بین افقی در کنترل ماتریس (کد 201) 80,000 تومان
بهبود عملکرد دینامیکی مبدل ACDC (کد 200) 80,000 تومان
کنترل بهینه پایدار به یک بازو (کد 198) 80,000 تومان
مسئله ی کنترل بهینه توسط شبکه های عصبی (کد 199) 80,000 تومان
طراحی کنترل بهینه خطی درجه دوم برای ربات دوچرخه (کد 197) 80,000 تومان
تشخیص هدف مصنوعی از داده های رادار دریچه ترکیبیِ قطبش (کد 195) 80,000 تومان
بررسی الگوریتم های بهینه سازی PSO و ژنتیک بر روی سیستم SDMA-OFDM بمنظور غلبه بر محدودیت های تشخیص کلاسیک (کد 194) 80,000 تومان
طراحی یک الگوریتم خوشه بندی (کد 192) 80,000 تومان
یک روش جدید مکان پلاک (کد 191) 80,000 تومان
تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک گابور (کد 190) 80,000 تومان
کنترل بهینه پایدار به یک بازو (کد 188) 80,000 تومان
حل عددی برای معادلات دیفرانسیل مرتبه بالا (کد 196) 80,000 تومان
رویکرد تکاملی جدید برای مشکل خوشه متعادل بار برای شبکه های حسگر بی سیم (کد 241) 80,000 تومان
تکنیک تشخیص جزیره بر اساس تبدیل بسته موجک (کد 240) 80,000 تومان
تحلیل کوانتومی داخلی وبازدهی تزریقی جریان در دیودهای III-Nitride گسیل نوری (کد 239) 80,000 تومان
عملکرد محدود کننده ی جریان خطای ابررسانای نوع مقاومتی 3.3 kV (کد 238) 80,000 تومان
کنترل موقعیت ربات سیار Robotino با استفاده از منطق فازی (کد 189) 40,000 تومان
الگوریتم تشخیص اشباع CT با استفاده از مؤلفه های متقارن حفاظت دیفرانسیل (کد 169) 40,000 تومان
افزایش قابلیت اطمینان رله دیفرانسیل دیجیتال در ترانسفورمرهای قدرت (کد 165) 40,000 تومان
پیش بینی دوره اشباه CT برای اهداف انطباق رله دیفرانسیل (کد 162) 40,000 تومان
تأثیر SICSFCL و روابط بین SICSFCL و حفاظت رله دیستانس در شبکه های قدرت (کد 161) 40,000 تومان
تاثیر جبران سازی سری روی رله های دیستانس MHO در خط انتقال 220kv الجزایر (کد 160) 40,000 تومان
رفتار ترانسفورماتورهای جریان تحت شرایط اشباع شدید (کد 156) 40,000 تومان
تبدیل سریع S رله راه دور مبتنی بر خط انتقال (کد 155) 40,000 تومان
طراحی و نمونه سازی اولیه یک رله سنکروچک بر پایه میکروکنترلر برای بهبود قابلیت اطمینان (کد 153) 40,000 تومان
طرح آزمایشی مقایسه فاز جریان برای حفاظت از شبکه های تولید پراکنده (کد 152) 40,000 تومان
طرح رله های دیستانس سریع برای آشکارسازی خطای متقارن هنگام نوسانات قدرت (کد 151) 40,000 تومان
سایز بندی سیستم های غیرمتمرکز برق و قرار گیری در شبکه های توزیع (کد 141) 40,000 تومان
تعیین مکان بهینه نصب منابع تولید پراکنده با مشخصات گوناگون توان راکتیو برای کمینه کردن تلفات (کد 134) 40,000 تومان
نقش انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های چند حاملی (کد 133) 40,000 تومان
جایگاه قطب انرژی در سیستم‌های قدرت (کد 132) 40,000 تومان
مكان يابي بهينه خازن ها در شبكه توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورعسل به منظور كاهش تلفات (کد 131) 40,000 تومان
پاسخگویی باربهینه و توزیع شده با خودرو برقی در شبکه هوشمند (130) 40,000 تومان
تحلیل هارمونیکی ، بررسی ،طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک و اجزای الکترونیکی آن (کد 129) 40,000 تومان
تجارت هماهنگ انرژي باد و گرما (کد 128) 40,000 تومان
بررسی موتورهای سنکرون با راه انداز خط LSPM با بهبودهای قابل توجه در گشتاور راه اندازی، سنکرونیزاسیون و کارایی حالت ماندگار (کد 127) 40,000 تومان
شبیه سازی یک موتور القایی در رفتار گذرایی که مقادیر تاثیرات حالت اشباع را به خود می گیرد (کد 123) 40,000 تومان
برنامه ریزی بهینه تولید انرژی الکتریکی برای سیستم های قدرت آبی حرارتی (کد 114) 40,000 تومان
ناپايداري هاي سوئيچينگ بانك هاي خازني در سيستم هاي قدرت (کد 83) 40,000 تومان
آنالیز جریانِ هجومی (inrush) برای سوئیچینگ بانک خازنیِ شنتِ بزرگ در یک سیستم پُستِ 230 کیلو ولت (کد 82) 40,000 تومان
اثر قطع مدار مقاومتی شنت روی فرورزونانس در ترانسفورماتورهای ولتاژ شامل تلفات هسته‌ای غیر خطی (کد 81) 40,000 تومان
مدلها و محاسبات شدت جریان در ترانسفورماتور های برق (کد 80) 40,000 تومان
رفتار گذرای سیستمهای اتصال به زمین، جاسازی شده در ساختارهای زمینی مختلف (کد 79) 40,000 تومان
شبیه سازی عملکرد گذرای اضافه ولتاژ صاعقه در خطوط انتقال (کد 78) 40,000 تومان
فرورزونانس در شبكه هاي توزيع و تاثير آن بر برقگيرهاي ZNO (کد 77) 40,000 تومان
سیستم های کلید فیوزبا ولتاژ بالای SF6 تحت فشار ولتاژگذاری (کد 76) 40,000 تومان
کاهش فرورزونانس در ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی کوپلینگ با مدارهای مانع شونده فرورزونانس (کد 75) 40,000 تومان
اضافه ولتاژهای گذرا از خطاهای متناوب زمین در سیستم های زمین نشده (کد 74) 40,000 تومان
صاعقه القایی ولتاژها روی خطوط توزیع هوایی: بررسی تئوریکی و آزمایشی مشکلات مرتبط و تاثیر آنها روی کیفیت نیروی برق (کد 73) 40,000 تومان
آنالیز حالتهای گذرای خطا و سوئیچینگ سیستمهای انتقال 765 کیلوولت (کد 70) 40,000 تومان
طراحی و سنجش کابل های قدرت 275 کیلوولت و الگوهای شناسایی دشارژ موضعی با استفاده از روش بررسی انبساطی (66) 40,000 تومان
معضلات در عیب یابی کابل های ولتاژ پایین (کد 65) 40,000 تومان
عوامل تاثیر گذار در تعریف و اندازه گیری ولتاژهای Recovery گذرا برای قطع کننده های مداری ولتاژ بالا (کد 64) 40,000 تومان
مدلسازي و تجزيه و تحليل عملكرد در حالت پايدار بدون جاروبك تغذيه مضاعف دوقلو استاتور ژنراتور القائي (کد 61) 40,000 تومان
یک الگوریتم زمان گسسته قدرتمند H2/H برای کنترل ارتعاش سازه های هوشمند با استفاده از نامعادله های ماتریس های خطی (کد 231) 30,000 تومان
کنترل مد لغزشی پس گام تطبیقیِ سیستم تعاملی شبکه های PV-VSC با فیلتر LCL (کد 230) 30,000 تومان
کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت (کد 229) 30,000 تومان
کنترل‌کننده مد لغزشی تحمل‌پذیر عیب حسگر سرعت موتور سنکرون آهنربای دائم (کد 34) 30,000 تومان
تکنیک پیکربندی مجدد خود ترمیمی برای شبکه های توزیع هوشمند با DG ها (کد 33) 30,000 تومان
اجرای ماشین همزمان مجازی برای کنترل توزیع شده قدرت مبدل ها در شبکه های هوشمند (کد 32) 30,000 تومان
اثرات اتوماسیون توزیع بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع (کد 31) 30,000 تومان
قابليت اطمينان الكترونيك قدرت توربين هاي بادي كوچك (کد 30) 30,000 تومان
ملاحظات برنامه ریزی در سیستم توزیع با تولید پراکنده با در نظر گرفتن مزایا و قیمت ها (کد 29) 30,000 تومان
مطالعه بر روی استراتژی کنترل خودترمیمی برای شبکه توزیع هوشمند (کد 28) 30,000 تومان
روش های مهندسی قابل اعتماد برای سیستم های پخش و توزیع تاثیر تفاوت ها و اختلاف بین سیستم کابلی و خطوط هوایی (کد 27) 30,000 تومان
مدل مارکوف چند وضعیتی برای آنالیز قابلیت اطمینان کوتاه مدت یک واحد تولیدی قدرت (کد 26) 30,000 تومان
حل پخش بار با حضور ادوات FACTS و مزارع بادی در سیستم های قدرت (کد 25) 30,000 تومان
مکان یابی بهینه خازن در ترانسفورماتورهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان در سیستم های شعاعی (کد 24) 30,000 تومان
تنظیم دوباره سیستم توزیع با در نظر گرفتن مشتری و هزینه قابلیت اطمینان DG (کد 23) 30,000 تومان
مطالعه ی مقایسه ای موتور dc بدون جاروبک تغذیه شده با مبدل های معمولی و مبدل ماتریسی (کد 22) 30,000 تومان
شبیه سازی رفتار ناپایدار موتور القایی با احتساب اثر اشباع (کد 21) 30,000 تومان
مطالعه ای از توزیع اقتصادی با محدودیت گازهای خروجی، در شبکه هوشمند شامل توربین های بادی و خودروهای برقی (کد 20) 30,000 تومان
روش تعیین سهم ژنراتورها در بار مصرفی (کد 19) 30,000 تومان
شبیه سازی داده همبسته سرعت باد برای برآورد پخش بار اقتصادی (کد 18) 30,000 تومان
هماهنگي مديريت تراكم بين برنامه SCUC و PBUC توسط برنامه SPUC در بازار تجديد ساختار يافته (کد 17) 30,000 تومان
حل انواع مختلف مسئله پخش بار اقتصادی با استفاده از الگوریتم زنیور عسل (کد 16) 30,000 تومان
الگوریتم تکاملی تفاضلی اصلاح شده برای جریان برق بهینه با توابع هزینه غیر صاف (کد 15) 30,000 تومان
مدیریت توان راکتیو شبکه های توزیع با تولیدات بادی برای بهبود پایداری ولتاژ (کد 14) 30,000 تومان
واحدهای بادی (کد 13) 30,000 تومان
حل پخش بار با حضور ادوات FACTS و مزارع بادی در سیستم های قدرت (کد 12) 30,000 تومان
سوئیچینگ و رعد وبرق گذرا (کد 11) 30,000 تومان
بررسی حالات گذرای سوئیچینگِ مدارشکن خلاء، در شبکه های با ولتاژ متوسط، با توجه به فیلترهای LC مبدل های خورشیدی (کد 10) 30,000 تومان
بررسی ساختارهای اینورتر برای سیستم های تک فاز فتوولتائیک متصل به شبکه (کد 9) 30,000 تومان
برنامه های انرژی خورشیدی فضایی و فناوری انتقال توان (انرژی) بی سیم میکروویو (کد 8) 30,000 تومان
چارچوب تصادفی برای بازار توان راکتیو (کد 7) 30,000 تومان
توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق (کد 6) 30,000 تومان
استفاده از الگوريتم جستجوي جمعیت مورچگان براي قيمت گذاري توان راکتيو در بازار آزاد برق (کد 5) 30,000 تومان
ابزاری برای تحلیل قدرت بازار برق در بازارهای انرژی الکتریکی (کد 4) 30,000 تومان
سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق 2,000 تومان
بررسی اضافه ولتاژها و جریان های ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال UHV (کد 1) 60,000 تومان
کنترل آنلاین ولتاژ-وار برای سیستم‌های توزیع با ترانسفورماتور های حالت جامد (کد 3) 80,000 تومان

تعداد صفحه(1):