با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید

اطلاعیه فروشگاه

آدرس سایت: www.simulinkpaper.ir www.easypaper.ir تلگرام: 09210225047 کانال تلگرام : simulinkpaper@

همزمان سازی و اجماع یک سیستم چند عاملی به صورت خود تنظیم (کد 236)

همزمان سازی و اجماع یک سیستم چند عاملی به صورت خود تنظیم (کد 236) چکیده مقاله در این مقاله خود تنظیمی پارامترهای کوپل یک سیستم چند عاملی [1]مورد بررسی و آنالیز قرار می­گیرد. دینامیک حاکم بر عوامل به صورت یک انتگرال دوتایی گسسته با ضرایب نامعلوم مدلسازی می شود. هر عامل با تنطیم میزان کنش و واکنش با همسایگان با استفاده از الگوریتم گرایان بی­بعد شده به تنظیم شرایط می­پردازد. الگوریتم تنظیم در حالت کلی به کمینه کردن خطای بین حالت هر عامل در لحظه مشخص با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

خود تنظیمی عوامل در یک شبکه پیچیده (کد 235)

خود تنظیمی عوامل در یک شبکه پیچیده (کد 235) چکیده مقاله در این مقاله یک الگوریتم تطبیقی برای همزمانی متوسط عوامل در یک شبکه پیچیده ارائه می گردد.  یک پارامتر که معیاری از میزان عمل و عکس العمل عوامل می باشد تعریف شده و بر اساس اطلاعات به دست آمده برای هر عامل از همسایگان به روز شده و خود تنظیمی اتفاق می افتد. در این مقاله اثبات می شوند که روند تغییرات پارامتر کوپل شده بر اساس روش گرادیان بی بعد شده همگرا می باشد. در نهایت دو مثال برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال
تعداد صفحه(1):