با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید

اطلاعیه فروشگاه

آدرس سایت: www.simulinkpaper.ir www.easypaper.ir تلگرام: 09210225047 کانال تلگرام : simulinkpaper@

بازسازی عیب براساس مشاهده‌گر مد لغزشی برای سنسورهای جریان PMSM (کد 228)

بازسازی عیب براساس مشاهده‌گر مد لغزشی برای سنسورهای جریان PMSM (کد 228) چکیده مقاله در این مقاله ابتدا سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم توسط یک کنترل‎کننده جریان کنترل می‎گردد. در گام بعدی یک عیب جمع‌شونده به خروجی سنسورهای جریان محورهای a,b اضافه می‎گردد. پس از آن مدل عیب محورهای α-β توسط یک فیلتر پایین‌گذر تعمیم‌داده می‌شود، بطوری که مساله عیب سنسور به یک مساله عیب محرک مبدل می‎گردد. حال توسط مشاهده‌گر مد لغزشی این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

شناسایی و جداسازی عیب موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از مشاهده‌گر مد لغزشی مرتبه دوم (کد 227)

شناسایی و جداسازی عیب موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از مشاهده‌گر مد لغزشی مرتبه دوم (کد 227) چکیده مقاله در این مقاله ابتدا سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم توسط یک کنترل‎کننده جریان کنترل می‎گردد. در گام بعدی یک عیب جمع‌شونده به خروجی سنسورهای جریان محور  d اضافه می‎گردد. حال توسط مشاهده‌گر مد لغزشی مرتبه دوم این عیب شناسایی و بازسازی شده است. منظور از بازسازی این است که مشاهده‌گر مد لغزشی توسط تخمین حالت‌ها و خروجی معیوب، عیب را را نیز تخمین می‎زن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

تنظیم و کنترل آرایش ربات کوادروتور با استفاده از روش تطبیقی مد لغزشی فازی (کد 226)

تنظیم و کنترل آرایش ربات کوادروتور با استفاده از روش تطبیقی مد لغزشی فازی (کد 226) چکیده مقاله این مقاله به حل مشکل تنظیم آرایش ربات کوادروتور با در نظرگرفتن، عدم قطعیت پارامتری و اغتشاشات تحمیل شده بر سیستم می پردازد. یک روش جدید تطبیقی مدلغزشی- فازی به منظور کنترل آرایش ربات پیشنهاد می گردد. ابتدا معادلات دینامیکی و سینماتیکی حاکم بر حرکت دورانی کوادروتور مشتق می گردد و مسئله تنظیم آرایش ربات فرمولبندی می گردد، سپس یک کنترل کننده مدلغزشی به منظور تنظیم آرایش ربات در حصور عدم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

سنکرون سازی دو سیستم آشوبناک نامعین با پارامترهای نامشخص با استفاده از کنترلکننده‌ی مد لغزشی تطبیقی مقاوم (کد 225)

سنکرون سازی دو سیستم آشوبناک نامعین با پارامترهای نامشخص با استفاده از کنترلکننده‌ی مد لغزشی تطبیقی مقاوم (کد 225) چکیده مقاله در این مقاله، یک کنترل کننده‌ی مد لغزشی تطبیقی مقاوم (RASMC) برای تحقق سنکرون سازی دو سیستم آشوبناک با نامعینی‌ها، اختلال‌های بیرونی و پارامترهای کاملاً نامشخص پیشنهاد شده است. فرض شده است که سیستم‌های آشوبناک پایه و پیرو توسط نامعینی‌ها، اختلال‌های بیرونی و پارامترهای نامشخص مورد اغتشاش قرار گرفته است. کران‌ نامعینی‌ها و اختلال‌های بیرونی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال
تعداد صفحه(1):