با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق سفارش مقالات جهت شبیه سازی و ترجمه تخصصی برق با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10درصد تخفیف بهره مند شوید

اطلاعیه فروشگاه

آدرس سایت: www.simulinkpaper.ir www.easypaper.ir تلگرام: 09210225047 کانال تلگرام : simulinkpaper@

همزمان سازی و اجماع یک سیستم چند عاملی به صورت خود تنظیم (کد 236)

همزمان سازی و اجماع یک سیستم چند عاملی به صورت خود تنظیم (کد 236) چکیده مقاله در این مقاله خود تنظیمی پارامترهای کوپل یک سیستم چند عاملی [1]مورد بررسی و آنالیز قرار می­گیرد. دینامیک حاکم بر عوامل به صورت یک انتگرال دوتایی گسسته با ضرایب نامعلوم مدلسازی می شود. هر عامل با تنطیم میزان کنش و واکنش با همسایگان با استفاده از الگوریتم گرایان بی­بعد شده به تنظیم شرایط می­پردازد. الگوریتم تنظیم در حالت کلی به کمینه کردن خطای بین حالت هر عامل در لحظه مشخص با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

خود تنظیمی عوامل در یک شبکه پیچیده (کد 235)

خود تنظیمی عوامل در یک شبکه پیچیده (کد 235) چکیده مقاله در این مقاله یک الگوریتم تطبیقی برای همزمانی متوسط عوامل در یک شبکه پیچیده ارائه می گردد.  یک پارامتر که معیاری از میزان عمل و عکس العمل عوامل می باشد تعریف شده و بر اساس اطلاعات به دست آمده برای هر عامل از همسایگان به روز شده و خود تنظیمی اتفاق می افتد. در این مقاله اثبات می شوند که روند تغییرات پارامتر کوپل شده بر اساس روش گرادیان بی بعد شده همگرا می باشد. در نهایت دو مثال برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

حداقل مربعات بر اساس الگوریتم تخمین پارامتر تکرار شونده برای مدل سازی (کد 234)

حداقل مربعات بر اساس الگوریتم تخمین پارامتر تکرار شونده برای مدل سازی (کد 234) چکیده مقاله در حالت کلی یک سری خروجی پیش روی ما گذاشته می شود و گفته می شود که این خروجی ها متناسب با این ورودی هاست، مدل فرضی ما چنین است؛ اکنون پارامترهای مجهول را به دست آورید. ساده ترین حالت آن زمانی است که در صنعت می خواهند داده های اکتسابی از یک تانک آب را به یک مدل درجه اول به علاوه تاخیر fit کنند. در مقاله ی حاضر، مدل فرضی برای سیستم را طبق عبارت (1) در نظر گرفته است. یعنی ضرائبی از خروجی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

شناسایی تکراری گرادیانی و کمترین مربعات خطا برای سیستم های غیر خطی وینر (کد 233)

شناسایی تکراری گرادیانی و کمترین مربعات خطا برای سیستم های غیر خطی وینر (کد 233) چکیده مقاله مدل­های غیر خطی مانند سیستم­های وینر و همرشتاین برای تقریب بسیاری از فرآیند­های دینامیکی غیر خطی مورد استفاده قرار می­گیرند. یک سیستم وینر از یک بلوک دینامیکی خطی و یک بلوک غیر خطی استاتیک تشکیل می­شود. در این پروژه بر اساس کارهای تا به حال انجام شده، یک روش گرادیان نزولی تکراری و یک روش کمترین مریعات تکراری برای شناسایی سیستم­های وینر ارائه می­شود. برای ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (کد 232)

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (کد 232) چکیده مقاله مقاله اصلی به همراه ترجمه+شبیه سازی+گزارش+آموزش توجه: برای مشاهده مقالات می توانید وارد کانال تلگرام شوید و سپس مقاله مورد نظر خود را مشاهده نمایید. توجه: با پرداخت مبلغ مقاله مورد نظر خود به صورت کارت به کارت از 10%  تخفیف بهره مند شوید.برای این منظور بعد از کسر 10% مبلغ مقاله مابقی را به شماره کارت ذیل واریز نمایید.سپس کد مقاله را تلگرام نمایید. موبایل: 09210225047 تلگرام: 092 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 920,000 ریال
تعداد صفحه(8):